PRIVACY STATEMENT

PRIVACY STATEMENT

Happy Group BV, gevestigd aan en kantoorhoudende te Veemarkt 212, Amsterdam,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze

privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Happy Group verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten

en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de

persoonsgegevens die wij verwerken:

- IP-adres

- Locatiegegevens

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website - Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over

websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of

voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van de website ouder dan 16 is.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben

verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@happygroup.nl,

dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Happy Group verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

● Het afhandelen van jouw betaling

● Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te

kunnen voeren

● Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

● Je op maat gemaakte content en advertenties aan te bieden

● Happy Group analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te

verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw

voorkeuren


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Happy Group bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

Happy Group verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering

van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Happy Group gebruikt cookie is een klein wordt opgeslagen in Functionele cookies


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te

trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Happy

Group en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een

verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een

computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt

een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de

verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@happygroup.nl. Om er zeker van

te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ

(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer

en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo

snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Happy Group neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via:

info@happygroup.nl

● Alle personen die namens Happy Group van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn

gehouden aan geheimhouding daarvan.

● We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;

● We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

● Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van

persoonsgegevens.

Happy Group BV, gevestigd aan en kantoorhoudende te Veemarkt 212, Amsterdam,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze

privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Happy Group verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten

en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de

persoonsgegevens die wij verwerken:

- IP-adres

- Locatiegegevens

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website - Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Tenzij ze toestemming hebben van ouders ofvoogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van de website ouder dan 16 is.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige,

neem dan contact met ons op via info@happygroup.nl,

dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Happy Group verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

● Het afhandelen van jouw betaling

● Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te

kunnen voeren

● Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

● Je op maat gemaakte content en advertenties aan te bieden

● Happy Group analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Happy Group bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

Happy Group verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Happy Group gebruikt cookie is een klein wordt opgeslagen in Functionele cookies


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Happy Group en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een

verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@happygroup.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone,

de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer

en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Happy Group neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@happygroup.nl

● Alle personen die namens Happy Group van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

● We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid

op al onze systemen;

● We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

● Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Happy Group BV, gevestigd aan en kantoorhoudende te Veemarkt 212, Amsterdam,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze

privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Happy Group verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten

en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de

persoonsgegevens die wij verwerken:

- IP-adres

- Locatiegegevens

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website - Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders ofvoogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van de website ouder dan 16 is.


Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@happygroup.nl,

dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Happy Group verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

● Het afhandelen van jouw betaling

● Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te

kunnen voeren

● Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

● Je op maat gemaakte content en advertenties aan te bieden

● Happy Group analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Happy Group bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

Happy Group verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Happy Group gebruikt cookie is een klein wordt opgeslagen in Functionele cookies


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Happy Group en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een

verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@happygroup.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone,

de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer

en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Happy Group neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@happygroup.nl

● Alle personen die namens Happy Group van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

● We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid

op al onze systemen;

● We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

● Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

PRIVACY STATEMENT